Hradec Králové - historické centrum - Velké náměstí (VN)

STARÝ PROJEKT VN BEZ LOGIKY A CITU (prosazují někteří radní)
NOVÁ STUDIE VN (navržená lidmi, kterým na Hradci záleží)
Doplňkové studie VN

Koncepce popis

Nové řešení Velkého náměstí a nedostatky v původním návrhu

Koncepce

Navrhované řešení vychází z historické koncepce náměstí a respektuje logiku a zkušenosti obyvatel historického centra. Těžiště výskytu osob na náměstí je především poblíž domů, tedy po obvodu náměstí, zejména pak v podloubích. Obyvatelé náměstí v těchto domech bydlí, stejně tak jako hosté v krátkodobě nebo dlouhodobě pronajatých bytech. Další skupina zde pracuje hlavně ve službách. Tyto služby (např. obchody, restaurace, kavárny, kanceláře...) navštěvují obyvatelé Hradce a v menší míře i turisté. Návštěvníci stráví na náměstí v průměru krátký čas, přesto jsou pro tuto zónu důležití. Pro život v centru je nutné umožnit zejména krátkodobé parkování, aby se z centra nestala "mrtvá zóna". Odstrašujícím příkladem je hned sousední Malé náměstí, které zeje prázdnotou a lidé tam nechodí, obchody se nabízejí k pronájmu a pro hosty hotelu musí být tolerováno nelegální parkoviště, jehož legalizace nebo jakékoliv jiné navýšení parkovacích míst vyžaduje změnu územního plánu.        

Dopravní situace

Úkolem nového řešení dopravy je umožnit jednoduchý přístup obyvatelům, návštěvníkům a zásobování. Nové řešení počítá s odklonem dopravy mimo zóny pro pěší. Výsledkem návrhu je vyšší bezpečnost chodců a vytvoření klidové zóny pro návštěvníky. Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je přesun hlavní komunikace do horní části náměstí a posun parkovacích míst dále od pěší zóny, která bezprostředně a logicky navazuje na podloubí, obchody a zahrádky restaurací a kaváren. Jedná se o hlavní a historicky danou pěší tepnu, do které ústí většina vedlejších uliček starého města a která navazuje na ulici V kopečku. Prostor pro pěší je navržen také v okolí morového sloupu. Ten dále navazuje na chodník a pod stromovou alejí v horní části náměstí.

Při vjezdu na Velké náměstí je přikázán směr jízdy do levé horní části náměstí, aby řidiči projíždějící náměstím využili především této komunikace a auta vjížděla do parkoviště z hora VN. Parkovací manévry budou probíhat z pomocných spojnic a nebudou blokovat provoz průjezdových komunikací. Toto řešení odlehčí provoz na dolní jednosměrné komunikaci pro alternativní odjezd z parkoviště a pro odjezdy z bočních ulic - Špitálské, Tomkovy, Dlouhé, Úzké i z části Malého náměstí.

Parkování

Pro zachování služeb pro návštěvníky Velkého náměstí a udržení turistického ruchu je nezbytné, aby počet parkovacích míst byl redukován citlivě. Cílem tohoto otevřeného řešení je proto dostatečný počet zejména krátkodobých parkovacích stání, ale nikoliv na úkor pěších návštěvníků. Pro parkování je optimální využít horní části náměstí, která může být kdykoliv uvolněna pro hromadné akce. Tato studie zachovává možnosti objetí náměstí a především řeší vyjíždění aut z parkoviště do komunikace tak, aby nenarušovalo plynulost provozu. Počet parkovacích míst se může měnit s postupem času s výstavbou alternativních parkovacích domů. Nyní je však nezbytné, aby byla navržena univerzální koncepce parkování, která umožní měnit počet parkovacích míst podle požadavků. Moudrým řešením je tedy logicky schválení maximální varianty parkovacích míst. Vyhláškou pak může každá budoucí radnice tento počet míst kdykoliv měnit podle aktuální situace.                

 

 

 

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena. SelskyRozum.cz.