Hradec Králové - historické centrum - Velké náměstí (VN)

STARÝ PROJEKT VN BEZ LOGIKY A CITU (prosazují někteří radní)
NOVÁ STUDIE VN (navržená lidmi, kterým na Hradci záleží)
Doplňkové studie VN

Karel Pohner - obyvatel starého města

Bude Velké náměstí mrtvé jako Malé náměstí?  

Konkrétní informace, návrhy a popis situace VN jsou a budou publikovány na těchto stránkách. Dovolil jsem si tedy popsat možné varianty budoucího vývoje VN.

VARIANTA A - druhé mrtvé náměstí (prosazení původního projektu silou úřední)

 • auta budou parkovat u podloubí místo pěších, přesto celkový počet parkovacích míst bude razantně zredukován z cca 240 na max. 80 trvalých + X? dočasných. Část těchto míst cca 43 bude ještě vyhrazeno tzv. "partnerům" města a invalidům  
 • dopravní zácpy a nehody budou důsledkem dočasně oboustranného šikmého stání a couvání vozidel do protisměru při jejich vyjíždění z parkoviště
 • neobjízdné náměstí - řidiči (zásobování) budou nuceni opakovaně vyjíždět a vracet se na VN při více zastávkách nebo minutí cíle nebo parkovacího místa
 • sloupy osvětlení mezi vozovkou a parkovištěm neplní funkci oddělení pěších od vozidel, ale naopak omezují a komplikují parkování aut
 • vydláždění náměstí novou velkoplošnou dlažbou ubere část historického kouzla VN
 • omezení některých zahrádek restaurací kvůli parkujícím autům a posezení v parkovišti
 • úzký chodník mezi parkovištěm a zahrádkami bez obrubníků sníží bezpečnost chodců
 • "moderní" fontána ovládaná mobilními telefony (jistě barevná)
 • přípojky kanalizací, vody a elektroinstalací k domům nejsou součástí rekonstrukce VN
 • chodníky v podloubí po celé délce náměstí v havarijním stavu bez rekonstrukce
 • vzniknou další "ozdobné a obohacující" prvky          

I. fáze - rekonstrukce - cca 2 roky

Tato fáze je nutná při jakékoliv variantě řešení a je potřeba se s ní vyrovnat. Pro obchodníky je motivační výsledek a budoucí stav. V případě této varianty nebude pro mnoho obyvatel a živnostníků smysluplné nést tyto extra náklady. Část z nich se tedy pravděpodobně přesune do jiné lokality.  

 

II. fáze - provoz

Ubytování - obyvatelé a nájemníci nebudou mít možnost získat dlouhodobé parkování, podobný problém budou mít hoteliéři. Pro velkou část klientely a turisty bude ubytování v historickém centru méně atraktivní.

Firmy - VN si pro sídlo své firmy, kam nemohou přijet klienti a zaparkovat zaměstnanci, vybere málokdo. I při omezeném počtu parkovacích míst budou na jediné komunikaci vznikat zácpy a nehody. Vyjíždění bude natolik komplikované, že mnozí řidiči se VN raději vyhnou.

Restaurace a kavárny - na provozovny bude mít tato rekonstrukce katastrofální dopad. Problémy s parkováním v kombinaci s dopravou odradí zejména v poledne většinu zákazníků. Posezení na zahrádkách u parkoviště ztratí také částečně své kouzlo.  

 

III. fáze - rekonstrukce podloubí a kanalizačních sítí

Tato rekonstrukce se neplánuje a není zahrnuta v projektu. Podloubí tedy zůstane rozbité a kanalizační přípojky v havarijním stavu. Pokud dojde v dalších letech k opravě, bude to znamenat další rozkopání již opraveného náměstí. 

 

IV. fáze - jak dál? Otázkou bude, jestli už náměstí nebude zónou heren. Díky absenci nájemců budou mít majitelé problémy udržet domy a fasády v dobrém stavu. Mnoho restaurací se bude snažit udržet tím, že své zahrádky přesunou doprostřed mrtvého náměstí a servírky budou přebíhat mezi auty doprostřed nevyužitého prostoru. 

 

V. fáze - dotace - budoucí radní si všimnou, že náměstí se stanem místem nevlídným a nebezpečným pro život a budou vymýšlet programy a způsoby, jak náměstí zase oživit. Plocha bude k pronájmu komukoliv zdarma, jen aby se tam něco dělo. 

 

VI. fáze - změna územního plánu a VARIANTA B


 

VARIANTA B - nové transparentní výběrové řízení návrhu rekonstrukce s podmínkami

 

 • celkový počet parkovacích míst bude nastaven na maximální únosnou hranici, aby mohl být kdykoliv upravován vyhláškou města
 • vybudování široké pěší zóny v těžišti historického centra  
 • využití prázdných ploch pro parkování návštěvníků a obyvatel    
 • sloupy osvětlení jako přirozená hranice mezi vozovkou a pěší zónou
 • pro vydláždění náměstí využít historické žulové dlažby a ctít původní materiály
 • zpřístupnit morový sloup a další drobné stavby a podtrhnout jejich monumentálnost
 • vyvarovat se novodobých kašen a prvků, které jsou v tomto prostředí zbytečné a drzé
 • součástí rekonstrukce musí být rekonstrukce kanalizačních přípojek do okolních domů a oprava chodníků a podloubí

I.fáze - rekonstrukce - cca 2 roky

Tato fáze je nutná při jakékoliv variantě řešení a je potřeba se s ní vyrovnat. Pro obchodníky je motivační výsledek a budoucí stav. Všichni si na tuto optimistickou variantu rádi počkají.

 

II.fáze - provoz - cca 2 roky

Náměstí bude vyhledávaným a atraktivním místem. Přesto po dlouhé rekonstrukci VN bude potřeba nechat všechny obyvatele a provozy nadechnout a ustálit provoz.  

 

III.fáze - akce

Náměstí se stane atraktivním místem a podaří se zde vybudovat dobré zázemí pro turisty. Nastane tedy čas, kdy pořadatelé akcí budou mít o toto místo velký zájem. Podnikatelé potom nebudou mít problém s vyklízením míst pro auta, pokud nastane tato alternativa. Podle situace je také možné řešit postupné rozšiřování pěší zóny bez stavebních řízení a úprav.      

 

IV.fáze - turisté - cca 15 let

Tato fáze je zatím pohádkou, ale pokud se stane VN opravdovým a přirozeným turistickým centrem, možná nastane čas k bezbolestnému omezování parkovacích míst.    

Pořadí a sled událostí může být jinak, podstata zůstává.

 

 

Proč je zveřejnění tohoto tématu důležité?

Tento web vznikl z čistým úmyslem pomoc zachránit život v historickém centru. Je to bláznivé a bude to jistě najatými novináři odsouzeno. Ale nám nejde o zásluhy a uznání, nám jde o pomoc městu. Každá vize pracuje s faktorem pravděpodobnosti a může se větvit do mutací a kombinací. Nicméně samotným popisem tohoto tématu je možné pozitivně ovlivnit výsledek. Není náhodou, že toto tvrzení koliduje s kvantovou mechanikou. Převeďme si však tento případ do polohy materiální a Newtonova světa.

Pokud bude toto téma stát veřejnosti za zamyšlení a bude vypsáno nové transparentní výběrové řízení na studii, věřím, že máme naději na dobré řešení VN. Pokud nastane varianta A, což je zatím nejpravděpodobnější, dojde k přestavbě náměstí podle původního projektu. V případě nízkého počtu parkovacích míst, bude náměstí živořit. To by při neexistenci našeho webu řešili "experti" několika drahými studiemi, aby přišli na příčinu tohoto budoucího stavu. Bude to špatné řešení, ale také díky těmto stránkám budou snad opraveny některé hrubé chyby v původních plánech a třeba se opraví i přípojky kanalizace a podloubí. Můžeme se dočkat mnoha podpůrných a pro město finančně nákladných opatření jak dostat lidi doprostřed náměstí. Dovedu si představit pronájem zahrádek restauracím za 1,-Kč a servírky kličkující mezi auty, nebo vytvoření dotované tržnice uprostřed náměstí nebo hromadné akce štědře dotované městem. Zvýší se podpora výstavby parkovacího domu v Gayerových kasárnách. Pravděpodobně tedy vyhrají ega a město to zaplatí, ale VN zůstane živé. Jak to bývá, naše iniciativa bude zesměšněna a odsouzena. Přesto pomůžeme. Pomůžeme udržet dočasně život na VN a budeme čekat na osvíceného starostu a variantu B.

Karel Pohner

L.P. 2016                                      

 

 

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena. SelskyRozum.cz.