Rekonstrukce Velkého náměstí Hradec Králové

Rekonstrukce Velkého náměstí Hradec Králové

Rekonstrukce náměstí Hradec Králové

Rekonstrukce Velkého náměstí HK

Rekonstrukce náměstí HK

Hradec Králové - historické centrum - Velké náměstí (VN)

STARÝ PROJEKT VN BEZ LOGIKY A CITU (prosazují někteří radní)
NOVÁ STUDIE VN (navržená lidmi, kterým na Hradci záleží)
Doplňkové studie VN
Úvodní článek

Vážení obyvatele a návštěvníci města Hradec Králové,

většina z nás si přeje žít ve městě, ve kterém se bude cítit dobře a na které bude hrdá. Hradec Králové, který byl nazýván "Salonem republiky", mezi taková města bezesporu patřil. Díky osvícenému starostovi Františku Ulrichovi nebyl rozvoj Hradce ukvapený a pod vedením velkých architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára vzniklo nadčasové urbanistické řešení. Okruhy a široké bulváry umožňovaly hladký průjezd Hradcem, dokud nebyly po jednom století zužovány do jednotlivých jízdních pruhů.

Asi všichni se shodují, že stavy Velkého a Malého náměstí jsou ostudou města. V případě Velkého náměstí je to proto, že ani 27 let po revoluci nebylo opraveno. Malé náměstí naopak rekonstruováno bylo, ale tak nešťastně, že se mu přezdívá "Mrtvé náměstí".

Projekt VN, který byl postupně upravován, nebyl městem nikdy publikován v elektronické podobě a nemáme k dispozici ani jeho oficiální vizualizace. Debata o rekonstrukci VN byla většinou zužována jen na počet parkovacích míst a zamlžována zkreslenými informacemi a populistickými hesly jednotlivých politiků. Již mnoho let zasvěcení obyvatele historického centra poukazují na chybnou koncepci plánované rekonstrukce VN. Výsledkem bylo nakonec rozhodnutí města obejít námitky majitelů domů na VN tím, že součástí rekonstrukce VN nebude rekonstrukce přípojek kanalizací, rozvodných sítí ani chodníků v podloubích.

Díky krokům lidí, kterým záleží na městě ve kterém žijí, se částečně podařilo seznámit veřejnost s dílčími chybami projektu. Bohužel motivace některých úředníků stavbu zahájit bez ohledu na následky pro město je zřejmě velmi vysoká.

Tento web vznikl v návaznosti na nové architektonické studii VN. Tato odborná studie byla vypracována na základě zkušeností a podnětů lidí, kteří v centru Hradce žijí a pracují desítky let. Každý, kdo má upřímný zájem se seznámit s fakty, má nyní tuto možnost. Může sám porovnat obě řešení a vytvořit si vlastní názor. Prosíme vás, kteří máte k tomuto tématu co říct o vaše vyjádření, které rádi zveřejníme.   

Varianta prosazovaná stávajícím vedením města - popsány chyby

600x320

JAK BY VYPADALO NÁMĚSTÍ BEZ PARKOVÁNÍ U ZAHRÁDEK A S PĚŠÍ ZÓNOU - ALTERNATIVA KARLA POHNERA

0004                         

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena. SelskyRozum.cz.