Hradec Králové - historické centrum - Velké náměstí (VN)

STARÝ PROJEKT VN BEZ LOGIKY A CITU (prosazují někteří radní)
NOVÁ STUDIE VN (navržená lidmi, kterým na Hradci záleží)
Doplňkové studie VN

Ing. Arch. Klára Voláková a Ing. Martin Šauer - autoři nového návrhu VN

Slova autorů k rekonstrukci Velkého náměstí

Jakožto rodilým Hradečákům nám není lhostejný vývoj a směřování města. Řada projektů se v minulosti povedla, nicméně stále zůstávají místa, za které se jako Hradečáci stydíme a bohužel jedno z těchto míst je v samotném jádru města. Místo, které by mělo být chloubou města a přitom je jeho ostudou – Velké náměstí.

S upřímnou radostí jsme přijali zprávu, že se po několika desetiletích připravuje rekonstrukce náměstí a se zájmen jsme sledovali jednotlivé studie, které se přihlásili do architektonické soutěže. Vítězný návrh nám ovšem onu radost sebral. Nevyřešené parkování, katastroficky navržená dopravní obslužnost a průjezdnost náměstím v nás vyvolala vzpomínky na již zrekonstruované Malé náměstí. Je těžko uvěřitelné, že se z chyb, které se při rekonstrukci Malého náměstí udělaly, současné vedení města nepoučilo a v odsouhlaseném návrhu je hodlají ve větší míře zopakovat.

Jelikož jsme nechtěli zůstat pouze v pozici, kdy ostatní návrhy kritizujeme, přicházíme s vlastním návrhem a řešením Velkého náměstí.

Návrh, který se Vám dostává do rukou, dle našeho názoru řeší prostory náměstí ze všech úhlů pohledu.

Relaxační plochy – Velké náměstí a jeho okolí by mělo být místem, kde budou turisti a Hradečáci trávit volný čas, korzovat, posedávat. Budou zde mít možnost pořádat kulturní akce a oslavy.

Zeleň – nechceme, aby plocha náměstí byla omezena na různé variace dlažebních kostek. Návrh počítá se velkou výsadbou stromů a keřů.

Dopravní obslužnost – je více než nutné, aby náměstí bylo ať již pro průjezd, tak hlavně pro návštěvníky a obyvatele, které na Velkém náměstí bydlí nebo pracují, dobře a kvalitně obslužné. Námi předkládaný návrh počítá jednak s perfektní obslužností jakéhokoli zákoutí Velkého náměstí, ale zároveň respektuje požadavek na rychlý průjezd náměstím.

Parkování – je nesmyslné se domnívat, že náměstí bude bez zaparkovaných aut. Je důležité si uvědomit, že na náměstí má svůj domov několik tisíc obyvatelů města, další stovky zde pracují a další tisíce zde mají možnost trávit volný čas. Dle současně platných norem vychází počet parkovacích v prostorách náměstí na cca 232. Vítězný architektonický návrh počítá s cca 80 místy! V okolí náměstí není žádný využitelný prostor, kde by předepsaný počet aut mohl zaparkovat. Parkovací dům v Regiocentru je už nyní kapacitně nevyhovující. Návrh, který předkládáme počítá s více variantami možného parkování, které lze zcela libovolně měnit podle aktuálních potřeb města. Např. Na náměstí bude po jeho rekonstrukci příprava na parkování pro 200 aut, ale jakmile bude vyřešen jakýkoli další prostor pro parkování (městem navrhovaný parkovací dům v Gayerových kasárnách), bude jednoduchým způsobem počet parkovacích míst na Velkém náměstí snížen. Je důležité zvolit tento postup nikoli postup opačný, kdy nevratně snížíme počet parkovacích míst bez náhrady s příslibem „je v plánu parkovací dům...“. Onoho příslibu bychom se totiž nemuseli dočkat.

Věříme, že se Vám do rukou dostává návrh řešení Velkého náměstí, na který budou moci být obyvatelé pyšní i za několik desetiletí, návštěvníci se sem budou neustále vracet a od kterého se budou ostatní města učit.

 

                                         Ing. Arch. Klára Voláková, Ing. Martin Šauer – autoři nového návrhu

 

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena. SelskyRozum.cz.