Hradec Králové - historické centrum - Velké náměstí (VN)

STARÝ PROJEKT VN BEZ LOGIKY A CITU (prosazují někteří radní)
NOVÁ STUDIE VN (navržená lidmi, kterým na Hradci záleží)
Doplňkové studie VN

KOMENTÁŘ

Rekonstrukce VN - rozbor stávajícího řešení    

Koncepce

Je potřeba se podívat na stará město jako na celek a nevytrhávat z kontextu jenom samotné náměstí. Středová linka, tedy těžiště starého města je situována kolem podloubí, nikoliv uprostřed Velkého náměstí. Toto je historický fakt a zkušenost obyvatel města. Aktuálně navrhované řešení chce přesunout lidí tam, kam nechodí, nechtějí a nemají důvod jít.        

Nyní si položme otázky. Proč v blízkosti podloubí, kde chodí většina návštěvníků Velkého náměstí, by mělo být zřízeno parkoviště? Jaký důvod by měli mít návštěvníci ke korzování po velké ploše středu náměstí, když všechny služby jsou v okolních domech? Proč by lidé neměli preferovat podloubí, zahrádky se slunečníky a chodníky se stromy a dát přednost betonovým plochám? Proč většina plochy náměstí, kam pěší zavítají párkrát do roka na hromadné akce, má být prázdná? Proč bychom neměli respektovat stoletími vyzkoušenou koncepci náměstí? Většina obchodů a restaurací se nachází buď v podloubí nebo v uličkách do podloubí ústících. Letní zahrádky patří k nejnavštěvovanějším místům místních obyvatel i turistů. Kvalitní žulové kostky středu Velkého náměstí má nahradit velkoplošná dlažba a jedinou atrakcí by měla být "moderní" fontána ovládaná mobilními telefony, kterou chtějí asi autoři "obohatit" mnohasetletou historii náměstí a zanechat zde svojí sebevědomou stopu.                

Jediná jednosměrná komunikace pro celé historické centrum  

Úzká jednosměrná komunikace vyhrazená pro průjezd aut náměstím má hned několik funkcí. Je to jediný průjezd pro celé historické centrum a spojnice mezi Malým a Velkým náměstím a mezi vjezdem od soudu a výjezdem ulicí V kopečku. Do této komunikace ústí všechny "boční" uličky. Cesta je plánována jako jednosměrná a okolo náměstí není pro auta alternativa jeho objetí a vrácení se zpět. To by znamenalo řadu komplikací především pro zásobování a řidiče, kterým se nepodaří v některé z vedlejších ulic zaparkovat. Tyto vozy budou nuceny odjet z náměstí kopečkem, najet na malý okruh a přes dvě světelné křižovatky najet zpět na Malé náměstí a celou anabázi případně několikrát opakovat. Stejný problém čeká na každého návštěvníka, který ve vedlejších jednosměrných uličkách jen trochu zabloudí a netrefí hledanou adresu hned napoprvé.Také nejeden držitel parkovací karty bude muset objet polovinu centra pro zaparkování svého vozu.

Šikmé stání (zablokování dopravy)

Katastrofální stav by nastal realizací šikmého stání při vyjíždění z parkovacích míst couváním do jediné úzké komunikace. Každé vyjíždějící auto by zastavilo provoz. Protisměrné couvání do vozovky dokonce z obou stran by vytvářelo denně nebezpečné situace a v dopravních špičkách blokaci komunikace. Jedná se o zásadní chybu. Pro parkování nákladních vozidel zásobování nebo aut s přívěsem by nebylo oficiálně možné. Zásobování by muselo stát ve volných pásech a zasahovat do úzkého chodníku.  

Pěší (riziko úrazu)

Ačkoliv navrhované náměstí je propagováno jako místo především pro pěší, opak je pravdou. Bezpečnost a prostor pro chodce je nebezpečný. Úzký chodník bude výškově splývat s parkovištěm a bude se nacházet mezi zahrádkami restaurací a zaparkovanými a parkovacími auty (občas bude přerušen vozy zásobování). Tato nová úzká "pěší" zóna by znamenala vysoké riziko střetu chodců s parkujícími vozy. Pěší by měli z jedné strany konstrukci zahrádky (žádná úniková zóna) a z druhé strany by najížděla a parkovala auta. Jedinou jistotou pro chodce bude tedy zase jenom podloubí, které však není součástí stavebního řízení náměstí a zůstane dále v dezolátním stavu. Parkoviště i provoz se v tomto navrhovaném projektu má přesunout na místo chodníku a části zahrádek a tím vytlačit pěší i "život" z centra.    

Zahrádky (posezení na parkovišti)

Ve slunečních dnech přichází nejvíce návštěvníků do historického centra kvůli posezení na venkovních zahrádkách restaurací. Z projektu vyplývá, že parkoviště budou zasahovat do půdorysů některých stávajících zahrádek.

Parkování

Propagátoři stávajícího projektu diskreditují všechny návrhy a sveřepě lpí na dogmatu odsunout dopravu a parkoviště těsně k domům a vytvořit velký prázdný prostor uprostřed náměstí. Pro toto řešení neexistuje žádné racionální vysvětlení a je nezbytné poučit se ze sousedního "Mrtvého" náměstí, kde se jim tento záměr již bohužel povedl. Omezení parkování v kontextu s výstavbou nových supermarketů ve městě je pro historické centrum likvidační. Už nyní dochází k vylidňování centra města.

Počet parkovacích míst se může měnit s postupem času výstavbou alternativních parkovacích domů. Nyní je však nezbytné, aby byla navržena univerzální koncepce parkování, která umožní měnit počet parkovacích míst podle požadavků. Na Malém náměstí vznikla uprostřed také zóna ničeho, na které existuje již mnoho let nelegální parkoviště. Legalizace tohoto stání je komplikovaná, protože vyžaduje změnu územního plánu. Moudrým řešením je logicky schválení maximální varianty parkovacích míst. Vyhláškou pak může každá budoucí radnice tento počet míst kdykoliv měnit podle aktuální situace.                 

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena. SelskyRozum.cz.